Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01 z dnia 10.04.2017 r. dotyczące zakupu środka trwałego –Piec konwekcyjno-parowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01 z dnia 02.11.2016 r. dotyczące wykonania dokumentacji-Audyt energetyczny – obiektu hotelowego z restauracją.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02 z dnia 08.12.2017 r. Termomodernizacja obiektu hotelowego z restauracją – ANULOWANO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02 z dnia 19.12.2017 r. Termomodernizacja obiektu hotelowego z restauracją